top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents denúncia la paràlisi del govern municipal

El ple aprova la moció presentada per Junts per Catalunya denunciant la paràlisi del govern municipal del Partit Popular de Xavier García Albiol i demanant l'aplicació de mesures fiscals pels col·lectius més afectats per la crisi de la COVIDEn el ple municipal del passat mes de setembre es va aprovar una moció per instar al govern municipal a pactar de forma urgent amb els grups municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat un Pla de Reconstrucció social i econòmica com a conseqüència de la pandèmia.


El punt tercer d’aquella moció instava al govern de la ciutat a presentar el Pla de Reconstrucció social i econòmic de la ciutat en dos mesos. Han passat 5 mesos i, malgrat les nombroses reunions i comissions que s’han anat constituint, no tenim ni pla, ni pressupostos per aplicar-lo. Això sí, ja han publicitat i enviat a totes les llars de la ciutat, el calendari del contribuent d’aquest any, a sobre, recomanant la seva domiciliació per evitar cues i recàrrecs. El que no veiem és cap tipus de moratòria i/o bonificacions, per reduir l’impacte econòmic de la COVID-19 a autònoms, restauradors i comerciants de la ciutat.

El govern municipal ha estat incapaç d’aplicar per aquest 2021 cap tipus de mesura fiscal per a aquests col·lectius, que com és ben sabut, continuen patint restriccions d’apertura i limitacions horàries dels seus establiments, ni per aquells ciutadans que estan patint de forma més agressiva els efectes econòmics d’aquesta pandèmia

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Denunciem la paràlisi d’aquest Ajuntament.

SEGON.- Reclamem, amb la màxima urgència, que es porti a aprovació el Pla de Reconstrucció i els pressuposts, tant l’ordinari, com el d’inversions.

TERCER.- Mentrestant, instem al govern municipal a bonificar i/o subvencionar l’impost de bens immobles que afectin a les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectats per la crisi del COVID.

QUART.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament del contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.


CINQUÈ.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

Badalona, 23 de febrer de 2021

8 visualizaciones0 comentarios
bottom of page