top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents presenta moció de suport als treballadors de la piscina municipal del centre

El ple aprova per unanimitat, la moció de suport als treballadors de la piscina municipal Mireia BelmonteEn el ple d'aquest passat mes de març, el ple ha aprovat una moció de suport als treballadors i monitors de la piscina municipal del centre, Mireia Belmonte. Des de l'1 d'octubre de 2020 el servei de monitors i socorristes de les instal·lacions esportives municipals ha estat subrogat passant de l'empresa Proactiva a l'empresa Sportise Creative Solutions S.L.


Aquesta subrogació s'ha dut a terme suposadament seguint el que s’havia acordat segons el plec de condicions signat en el concurs públic que l'empresa Sportise va guanyar. Havent de mantenir, per tant, totes les condicions anteriors dels treballadors.


S'ha fet saber que l'empresa Sportise no compleix les condicions acordades en el plec i no manté les condicions més beneficioses que tenia el personal, veient-se afectats els seus sous i sense que se'ls reconegui els acords que mantenien amb l'empresa anterior. Per això, considerem que no només s'està incomplint el plec de condicions, sinó que s'està vulnerant els drets del personal d'aquestes instal·lacions.

A més a més, degut a l’externalització d’aquest servei, el personal contractat, ja de per si feminitzat, té unes condicions laborals de per si precàries, provocant que els costos que els suposa defensar els seus drets laborals són massa elevats.


Els treballadors d’aquest servei, van entrar en ERTE l’1 de novembre i, malgrat que el 23 del mateix mes es va fer efectiu el primer tram del Pla d’obertura progressiva del Govern de Catalunya i es va reprendre l’activitat dels diferents sectors, entre ells, els esportius, la piscina municipal Mireia Belmonte del centre de Badalona no es va poder obrir perquè encara no s’havien executat les obres de reparació de la maquinària malmesa. Per tant, els seus treballadors, tot i no poder fer la seva feina, i no precisament a causa de l’Estat de l’alarma sinó perquè el consistori no havia adequat la piscina, no haurien d'haver seguit en ERTO, com va succeir, fins a 31 de gener.


A dia 8 de gener, el SEPE va denegar l’ERTO als treballadors de les instal·lacions esportives municipals de Badalona provocant que es quedessin sense cobrar els mesos de novembre, desembre i gener.

A dia 19 de gener, s’acordà amb l’ajuntament de Badalona el pagament del 30% dels 3 mesos d’ERTO i un avançament del 70% del sou per part de l’empresa dels mesos de novembre i desembre, a retornar la part de l’empresa si el SEPE pagava o si l’ajuntament pagava el 70% que faltava. L’empresa i els treballadors per la seva part fan les respectives reclamacions al SEPE.

A dia 8 de març, s’informa per part del SEPE, que l’ERTO segueix denegat i que l’empresa no ha fet els tràmits pertinents per fer la reclamació i, fins i tot, els documents entregats només avalen els mesos de novembre i gener. Per tant, això vol dir que els treballadors de les instal·lacions esportives hauran de retornar l’avançament del sou fet per l’empresa ja que aquesta no se’n vol fer càrrec.

Per tot això, el ple ha adoptat els següents acords:Primer.-L’Ajuntament de Badalona ha de garantir el compliment del contracte per part de Sporitse Creative Solutions, S.L., i per tant, assegurar-se que es compleixen els drets laborals de les persones contractades per aquest concurs des del primer dia.


Segon.- L’Ajuntament de Badalona obrirà un expedient sancionador i prendrà les accions necessàries contra l’empresa Sportise Creative Solutions, S.L., per fer complir aquest contracte, mantenint les condicions laborals de la subrogació del personal.


Tercer.- L’Ajuntament de Badalona ha de fer tot allò que estigui a les seves mans perquè el personal de l’empresa contractada cobri el 100% del seu sou des del primer dia del nou contracte, i mantingui tots els drets laborals adquirits, mentre segueixi aquest servei contractat.

Quart.- L’Ajuntament de Badalona estudiarà la municipalització d’aquest servei i es compromet a buscar la solució més àgil i adient per aconseguir la recuperació d’un servei públic que es presta durant tot l’any, garantint la màxima qualitat d’atenció a la ciutadania i millorant les condicions de treball del personal que presta aquest servei.


Cinquè.- L’ajuntament de Badalona ha de justificar la continuïtat de l’ERTO realitzat a aquests treballadors per FORÇA MAJOR a conseqüència de l’emergència de la pandèmia del COVID-19 a partir del 23 de novembre fins al 31 de gener i garantir que els treballadors cobrin el 10% del seu sou durant aquest període.

Badalona, 24 de març de 2021

0 visualizaciones0 comentarios
bottom of page