top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents presenta moció per a la millora del Barri de Coll i Pujol

El ple aprova per unanimitat la moció presentada per JUNTS sobre les reclamacions persistents en el temps dels veïns del barriFa anys que els veïns del barri de Coll i Pujol es queixen de l’estat de deixadesa en què es troba el seu barri i cap dels governs de torn ha fet res de res per millorar-ho. Des del 2015 els veïns es queixen del mal estat del solar de l’antiga forneria i de les conseqüències que se’n deriven i és per això que en el ple del novembre de 2019, vam presentar una moció, que es va aprovar per unanimitat, en la que instàvem al govern municipal a adequar aquell solar.


Ha passat més d’un any, i tot continua igual o pitjor. No s’ha fet cap actuació al solar de la foneria. La mobilitat al barri a empitjorat moltíssim. El trànsit ha augmentat molt al carrer Coll i Pujol, sobretot sentit mar com a conseqüència del cul de sac que representa el lateral nord de la C31 per la seva falta de continuïtat i també al torrent de la Batllòria i al carrer Camèlia pels cotxes que volen anar sentit Barcelona.

A part de la mobilitat, el barri s’ha convertit en aparcament per a tota aquella gent d’altres punts de la ciutat, o fins i tot de fora, que agafa el metro a Pompeu Fabra; el solar de Can Llamas continua oblidat amb els problemes de salubritat que comporta i, entre altres moltes coses, els veïns del barri encara no saben a què es destinarà l’equipament municipal als baixos del nou edifici de Vila Vall-Llebrera amb carrer Gonçal.

Per tot això, instem al govern municipal a donar compliment al primer punt de la moció que es va aprovar, per unanimitat, en el ple del novembre de 2019, en la que es demanava l’adequació del solar de l’antiga foneria; a fer un pla de mobilitat pel barri de Coll i Pujol que resolgui els problemes existents i pacifiqui el trànsit; a obrir un debat entre totes les parts implicades per determinar l’ús de l’equipament de 1700m2 ubicat als baixos de l’edifici nou entre els carrers Sant Gonçal i Vila-Vall-Llebrera i a què intercedeixi per buscar una proposta viable pel solar de Can Llamas.


Badalona, 28 d'abril de 2021
36 visualizaciones1 comentario
bottom of page