top of page
Buscar
 • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents presenta una moció sobre la modificació de la llei d’estabilitat pressupostària

Junts per Catalunya presenta aquesta moció amb l’0bjectiu que l’Ajuntament no tingui limitacions en la seva capacitat financera per pal·liar els efectes de la crisi causada per la COVID19.
La crisi sanitària de la COVID19 ha comportat una crisi que repercuteix de forma contundent en l’economia i, per tant, com afirma David Torrents,el consistori ha de tenir capacitat de poder oferir ajuts i assegurar la supervivència del teixit econòmic de la ciutat, donar confiança i eixos de liquiditat a les PIMES, autònoms i emprenedors, evitar tancaments, implantar reformes i eines de reactivació per diversificar i dinamitzar l'economia i revitalitzar la ciutat“.

Per aquest motiu, David Torrents, reclama “canvis legislatius que afavoreixin els Ajuntaments i aixequin les limitacions a la seva capacitat financera” i avança que, “presentarem una moció en el proper pel instant al Govern de l’Estat a modificar la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021”.

David Torrents recorda que la crisi del 2008 ens va ensenyar que cal prendre mesures amb celeritat, contundència i capil·laritat. Torrents subratlla que “hem d’evitar que la inactivitat temporal per un criteri sanitari esdevingui un tancament permanent per manca de solvència sobrevinguda”. i per això, reclama que “es prenguin totes les mesures necessàries per salvar l’activitat econòmica existent i els seus llocs de treball a la ciutat”.

Recorda que al 2007, amb “El Plan Español para el Estímulo de la Economia y el Empleo, es van salvar les constructores i que, posteriorment, tots vam pagar el rescat bancari i afirma “que ara és el moment de rescatar els ciutadans, els autònoms i els emprenedors, la PIME i els llocs de treball .

Per tot això, David Torrents, en el marc de la Comissió per a la Reactivació Econòmica, ha traslladat una proposta amb les següents mesures perquè siguin consensuades entre tots les grups municipals i es puguin fer efectives.

 • Establir una línia d’ajuts en forma de microcrèdits per facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i autònoms que es trobem afectades per la crisi del COVID19 fins a un màxim de 3000€

 • Facilitar pagaments a terminis, sense interessos, de tots els impostos i taxes per un període de temps concret que puguin acreditar un descens del 40% o superior dels seus ingressos davant l’estat d’alarma en el cas d’autònoms o empreses de facturació inferior a 3M d’€.

 • Subvencionar durant 3 mesos el 100% de la quota de tots els nous autònoms que es donin d’alta al Regim Especial de Treballadors Autònoms al municipi durant el període març-desembre 2020.

 • Modificar les bases reguladores d’ajuts a empreses i autònoms per la concentració de persones aturades, incrementant l’import per contractes temporals i indefinits durant 2020 i 2021.

 • Bonificar en un 50% l’Impost de Construccions i Obres per a aquells projectes de millora d’habitatges, locals o edificis que certifiquin com a mínim un 30% del cost de l’obra es destina a la contractació d’empreses i proveïdors locals durant el període maig a desembre de 2020

 • Crear accions de desenvolupament local que promoguin iniciatives empresarials innovadores, captin inversions i estimulin l’economia del municipi. Per exemple: implantació de nova indústria verda, serveis d’incubadora de noves empreses, captació d’inversions o assessorament d'emprenedoria.

 • Bonificar 100% la llicència d’activitats per aquells emprenedors que obrin un nou negoci entre 2020 i 2021.

 • Fer un seguiment dels projectes elaborats per emprenedors que iniciïn la seva activitat entre 2020 i 2021 amb la finalitat de poder implementar-los i contractar-los.

 • Crear un campanya d’acció directa que promocioni, impulsi el consum dels veïns de Badalona a comprar als comerços, establiments i empreses del municipi.

 • Atorgar ajuts per a tots aquells comerços i empreses que vulguin implementar la digitalització en els seus locals.

 • Facilitar el termini de pagament a terminis de tots els impostos, sense interessos, de tots els impostos i taxes per un període de temps concret a aquells ciutadans que acreditin estar en una situació d’atur de llarga durada, atur sense prestacions o famílies en què almenys una persona de la unitat familiar estigui en situació d’atur a partir de l’aplicació de l’estat de l’alarma.

 • Dinamitzar el comerç amb una targeta moneder per família (import a determinar) per a gastar en el comerços de la ciutat.

Badalona, 29 de juny de 2020.30 visualizaciones0 comentarios
bottom of page