top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents reclama la gratuïtat del telèfon de recollida de mobles vells de la ciutat

El regidor de Junts per Catalunya, David Torrents, presentarà una moció en el ple d'avui demanant la gratuïtat del telèfon 901 114 115 per al servei gratuït de recollida de mobles vells i voluminosos.Els voluminosos són aquells residus que, per les seves dimensions, no es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, com per exemple: matalassos, catifes, mobles, trastos vells i electrodomèstics de grans dimensions. La recollida segregada de voluminosos fa disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública, permet valoritzar els components d’aquests residus i ajuda a reduir els residus municipals que reben u tractament finalista.


Fa més de 20 anys que l’Ajuntament de Badalona ofereix a la ciutadania el servei gratuït de recollida de mobles i voluminosos amb l’objectiu que entre tots aconseguim una Badalona més neta, cívica i un espai públic lliure d’objectes i obstacles.


Tanmateix, els governs municipals de torn, degut als abocaments incontrolats de tot tipus de trastos i objectes que la gent llença als contenidors, han hagut d’anar realitzant campanyes d’informació i de sensibilització ciutadana recordant que hi ha habilitat un número de telèfon 901 114 115 per al servei gratuït de la recollida de mobles, Juliol de 2017 i ara fa just unes setmanes. Aquest telèfon, que funciona les 24 hores del dia, s’informa sobre el servei de recollida de voluminosos, dies, hores i llocs de recollida en funció de la zona i el barri de la ciutat, però no és un telèfon gratuït.


Destacar que l’Ajuntament de Badalona disposa d’una ordenança de civisme, que en l’article 7, apartat i) estableix que no està permès « ... abandonar trastos, estris o similars a la via pública i als espais oberts públics sense edificar». La sanció establerta per a aquesta infracció va dels 60 als 600€ atès que es considerada una infracció lleu.


Malgrat tot això, molts ciutadans de Badalona continuen deixant els trastos i els mobles vells al costat dels contenidors o al mig del carrer com és el cas del carrer de les Cosidores, per posar algun exemple, amb total impunitat.

És per tot el que s’exposa, que el grup Municipal de Junts Per Catalunya, proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:


Instar al govern municipal a canviar el telèfon 901 114 115 per un de 900 gratuït, a aplicar en contundència l’ordenança de civisme en casos d’abocaments incontrolats de voluminosos al costat dels contenidors i/o a la via pública i a què porti a ple, tant aviat com sigui possible, el nou contracte de neteja.


Badalona, 29 de juny de 2021

84 visualizaciones0 comentarios
bottom of page