top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

El ple aprova moratòria per l'enderroc de la totalitat de la MOBBA

David Torrents, JxCAT, conjuntament amb ERC i Comuns, presentem moció al ple per establir una moratòria en relació a l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica MOBBA, que s'aprova amb els vots en contra del Partit PopularEn el marc del planejament urbanístic vigent, s’ha vingut manifestant en els darrers anys la voluntat de portar a terme una actuació a la illa que ocupa, quasi en la seva totalitat, l’antiga fàbrica Mobba, és a dir aquella que confronta amb els carrers Sant Isidre, Dos de Maig, Eduard Maristany i Colom, de la nostra ciutat.


En aquest sentit, i fins fa poc temps, l’opció que sempre havia estat sobre la taula, com a objecte del debat de la transformació d’aquell espai, - un cop aconseguida la titularitat pública del mateix per via expropiatòria-, era la de l’enderroc total de les edificacions existents i la urbanització d’una plaça o zona verda.


Tanmateix i des de fa uns mesos, s’ha posat en qüestió que aquella opció fos la més vàlida, i se n’ha contraposat una segona que, a grans trets, conservaria l’edifici de la Mobba construït l’any 1962, obra de l’arquitecte Agustí Borrell, i reduiria l’espai destinat a plaça a la resta de la parcel·la. Aquesta segona opció, tindria com a resultat, d’una banda, un exercici de memòria històrica, (conservant una peça important de la Badalona industrial del s.XX), i de l’altra, podria donar continuïtat al cultiu de les arts escèniques, plàstiques i visuals, que en els darrers 15 anys s’ha donat en aquell espai.

Vist el debat ciutadà que s’ha encetat, debat al qual els grups firmants de la present moció volen contribuir amb les seves aportacions, no seria prudent prendre cap decisió que sigui irreversible sense donar-se un temps prudencial per fer aquest treball d’estudi i anàlisi de les diferents opcions, dels seus costos, de les seves virtuts i dels seus handicaps.

D’altra banda, l’opció de l’enderroc de la totalitat de les edificacions d’aquell espai, sembla difícil que es pugui realitzar de forma ràpida, doncs encara hi ha persones que viuen en algun dels habitatges afectats, als quals no s’ha notificat formalment l’inici de cap expedient expropiatori.


Per això, vam proposar al Ple l’adopció dels següents


PRIMER.- Instar a l’Ajuntament, i al govern particularment, a no prendre cap decisió encaminada a l’enderroc total de les edificacions que es mantenen dempeus a la parcel·la limitada pels carrers Sant Isidre, Dos de Maig, Eduard Maristany i Colom, abans dels propers sis mesos.

SEGON.- Aprofitar aquesta moratòria, per prendre coneixement tots els grups, de les diferents propostes que siguin plantejades ja sigui pel propi Ajuntament o per entitats o ciutadans, assegurant d’aquesta manera que, qualsevol que sigui la decisió que s’adopti finalment, vingui avalada per un estudi rigorós i compartit sobre el futur d’aquell espai i sobre la viabilitat econòmica de la mateixa.

Badalona, 23 de febrer de 2021

12 visualizaciones0 comentarios
bottom of page