top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

El regidor de Junts, David Torrrents, presenta moció per a la millora de la mobilitat al Manresà

David Torrents ha presentat una moció al ple d'aquest mes de març per a la millorar la mobilitat del barri del Manresà que s'ha vist molt afectada pel funcionament del nou carril bici a la carretera de Matarà.Tothom té dret a desplaçar-se lliurament per a realitzar les activitats quotidianes o de lleure: anar a la feina, a l’escola, a la universitat, a comprar, etc., etc..

Ara bé aquest dret individual s’ha d’exercir de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.

Repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi poden atribuir és la clau per avançar un model col·lectiu de mobilitat sostenible.

La mobilitat sostenible allibera el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada amb modes de transport de motor i fomenta el repartiment equitatiu de l’espai sense cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta, vetllant, sobretot, per la seguretat ja que s’esforça en protegeix els sistemes de desplaçament més febles a la via pública (anar a peu i en bicicleta), sobretot intentant reduir el nombre de vehicles que hi circulen. No obstant això, el nou tram de carril bici inaugurat fa poc a Badalona, que va del carrer Prim fins la carretera de Tiana, té alguns punts febles que desitgem no augmentin l’índex d’accidentalitat.

Concretament, el que hem plantejat en aquesta moció, és una modificació en la mobilitat del barri del Manresa per tal que el nou carril bici, que en aquell tram passa pel mig de la carretera, eviti desplaçaments innecessaris als veïns del barri.

En aquest sentit, hem proposat dues modificacions que pensem serien positives pels veïns, disminuiria el trànsit per la NII en aquest punt i augmentaria la seguretat dels usuaris del carril bici per la zona.

Per una banda, un canvi de sentit de la circulació del carrer Manresà direcció nord. D’aquesta manera, els veïns del barri que tenen un gual a la carretera de Mataró i tinguin intenció d’anar cap al nord, podrien entrar al barri pel passatge Josep Pla i sortir pel carrer Manresà fins la carretera de Tiana, en lloc d’anar per la nacional fins al barri de Canyadó i allà fer el canvi de sentit com han de fer ara.

Per altra banda, tenint en compte que alguns dels veïns del barri estacionen a l’aparcament del costat de la via del tren i que és impossible accedir-hi venint del nord i, en canvi, si que es pot entrar al passatge Josep Pla; proposem que els tècnics estudiïn la viabilitat de poder fer un canvi de sentit al final del passatge (per exemple amb una mini rotonda) i elaborin una proposta, consensuada amb els veïns. D’aquesta forma, es podria tornar a sortir a la carretera, travessar-la i accedir a l’aparcament.

Per tot això, el Ple va adoptar dels següents

ACORDS


Primer.- Instar al govern municipal a canviar el sentit de circulació del carrer Manresà direcció nord.

Segon.- Instar al govern municipal a què, de forma consensuada amb els veïns, requereixin als tècnics municipals que estudiïn la viabilitat de poder-se fer un canvi de sentit al final del passatge Josep Pla.

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’associació de veïns del barri del Manresà.


Badalona, 24 de març de 2021

9 visualizaciones0 comentarios
bottom of page