top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Junts per Catalunya demana al govern una millora de la senyalització vertical de la ciutat

David Torrents presentarà una moció al proper ple demanant la millora de la senyalització de l'entorn urbà de Badalona
La senyalització vertical urbana neix de la necessitat de regular l’espai destinat al desplaçament de vehicles i persones, és a dir, a les vies de circulació. La senyalització de l’entorn urbà forma part del paisatge de la població i esdevé un element amb presència constant, per complir la funció d’orientar i facilitar els desplaçaments dels visitants o ciutadans. Una bona senyalització millora la mobilitat de l’usuari.

Cada vegada més la mobilitat dels vehicles de motor als pobles i ciutats genera problemes d’accidentalitat. És per això que cal buscar formes que permetin pacificar els carrers i places i, a la vegada, permetin una convivència segura entre vehicles i vianants.

Per tal d’aconseguir millores en l’ús de les vies, tant pel que fa a la funcionalitat com a la seguretat, cal dissenyar carrers i vies segures i dotar-les d’una senyalització clara, concreta i funcional de manera que garanteixin la seguretat dels usuaris i faci intuïtiu a la persona que condueix el tipus de via per la qual circula i cap a on es dirigeix.

La capacitat del conductor de processar informació és limitada i la senyalització ha se ser clara i entenedora per atreure l’atenció i incidir en la presa de decisions. Cal evitar l’excés d’informació, que acaba provocant mancances en la interpretació. L’excés d’informació provoca desinformació. Hi ha d’haver només els senyals necessaris, ja que un excés de senyalització el que provoca és precisament l’efecte contrari al que s’espera

Els senyals han de tenir un impacte visual sobre el conductor.


En el moment d’instal·lar un senyal de trànsit en un carrer, té un gran valor avaluar un seguit d’aspectes que resulten molt importants per a la seguretat de tots els usuaris del carrer.

El senyal ha de ser visible per als conductors dels vehicles que hi circulen.

  • En la localització dels senyals, s’ha de complir sempre amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

  • Els suports han de permetre el pas dels vianants sense ocasionar cap perill i evitant la interrupció dels itineraris.

  • Els senyals, una vegada col·locats, han de mantenir l’harmonia i l’estètica urbana.

Són un element del mobiliari viari que ha de destacar. Per tant, s’ha d’evitar emplaçar-los allà on altres elements de mobiliari puguin restar-li percepció. El senyal no ha de presentar cap indici de corrosió, ni a la cara visible al trànsit ni al revers, ni abonyegadures ni cap altre defecte que n’impedeixi la correcta visió o identificació.

En molts dels carrers de la nostra ciutat, tots aquests requisits no es compleixen i és per això i per tot el que hem exposat que proposem al ple de la corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a localitzar totes les senyals de trànsit de la ciutat malmeses i canviar-les, garantint-ne així la seva correcta visió i identificació.


SEGON.- Instar al govern municipal a què garanteixi, dins de tot el terme municipal, una senyalització clara, entenedora, concreta i funcional.


Badalona, 22 de juliol de 2021

29 visualizaciones0 comentarios
bottom of page