top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Junts per Catalunya presenta moció pel compliment de l'informe d'Amnistia Internacional

Junts per Catalunya presenta una moció en el proper ple ordinari pel compliment de l'informe d'Amnistia Internacional demanant la llibertat del Jordi Sànchez i del Jordi Cuixart i perquè s'anul·li la condemna per sedició.

Amnistia Internacional ha fet públic aquest passat 19 de novembre, el seu informe sobre el judici del Procés, en el que afirmen que la condemna de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sedició viola els seus drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica; i que tots dos han de ser posats en llibertat de forma immediata.

Com a ciutadans particulars i líders d'organitzacions de la societat civil, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tenien dret a expressar les seves opinions i a organitzar reunions pacífiques de suport al referèndum i a la independència de Catalunya.


Fins i tot, en el cas que la finalitat d'alguna d'aquestes reunions o altres accions empreses per ells fos impedir el compliment d'una resolució judicial, el dret internacional dels drets humans protegeix també la desobediència civil pacífica. Presentar càrrecs excessivament severs per actes de desobediència civil restringeix indegudament el dret de reunió pacífica i vulnera el dret internacional.


Després d'haver observat tot el procés, Amnistia Internacional conclou que les penes de nou anys de presó imposades a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart per sedició representen una restricció desproporcionada dels seus drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica.


Alhora, considera que el Tribunal Suprem no va demostrar que la imposició d'unes condemnes tan severes fos proporcional als actes pacífics que se'ls imputaven.


A Amnistia Internacional li preocupa, a més, que el Tribunal vinculi la gravetat del delicte al fet que l'oposició al compliment d'una ordre judicial fos "massiva o generalitzada", perquè d’aquesta manera obre les portes a la possibilitat que les autoritats imposin un límit il·legítim al nombre de persones que poden exercir simultàniament el seu dret a protestar pacíficament.


La manca de claredat que envolta la definició del delicte de sedició en el Codi Penal que ha interpretat el Tribunal permet la imposició de restriccions indegudes als drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica. Com a conseqüència, s'està criminalitzant injustament tot un seguit de accions directes no violentes.


La vaguetat de la definició de la sedició i la seva interpretació excessivament àmplia també posa en qüestió les condemnes per sedició imposades als dirigents polítics catalans. Encara que pot ser que els haguessin comès un delicte perseguible legítimament tenint en compte els càrrecs que ocupaven, la seva condemna per sedició, un delicte definit amb excessiva vaguetat, vulnera el principi de legalitat.

Totes les persones tenen dret a saber si la seva conducta podria constituir delicte. Però aquesta sentència demostra que la vaguetat de la definició del delicte de sedició permet que s'utilitzi de forma excessiva. La interpretació que ha fet d'aquest delicte el Tribunal Suprem té un efecte paralitzant perjudicial que podria impedir que la ciutadania participi sense por en protestes pacífiques.


Segons el dret internacional dels drets humans, les restriccions al dret de reunió pacífica han d'estar previstes en la llei i ser necessàries i proporcionades per a un interès públic específic. Una manifestació no perd el seu caràcter pacífic perquè es comet alguna il·legalitat o perquè alguns manifestants fan ús de la violència.


A més, encara que la conducta pacífica en el desenvolupament d'una protesta pot estar sotmesa a certes restriccions, aquestes han d'estar degudament previstes en la llei. Tots els delictes han d'estar formulats amb suficient claredat per permetre que les persones regulin la seva conducta en conseqüència.


Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Junts Per Catalunya proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents


ACORDS


PRIMER. Instar al Congrés dels Diputats ha revisar amb caràcter urgent la definició del delicte de sedició per no criminalitzar actes pacífics de desobediència civil, ni restringir indegudament la llibertat de reunió pacífica o d'expressió.


SEGON. Instar al Govern espanyol a què posi en llibertat de forma immediata Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tal i com es demana en l’informe d’Amnistia Internacional.


TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol i a la presidència del Congrés de Diputats.


Badalona, 24 de setembre de 2019


4 visualizaciones0 comentarios
bottom of page