top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Junts presenta moció sobre el transport ferroviari de rodalies

El ple ordinari del mes de febrer aprova per majoria la moció de Junts sobre el transport ferroviari de rodalies Renfe.L’any 2019, segons RENFE, van viatjar per la R1 105.700 persones, quantitat que molt probablement es veurà superat enguany per les restriccions de trànsit en episodis d’alta contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen a l’àrea metropolitana. La gent de la nostra ciutat utilitza aquesta línia de rodalies gairebé com un servei de metro malgrat la seva fragilitat, fragilitat que el temporal Glòria ha agreujat, que manté interromput el servei entre Malgrat i Blanes sine die i que constantment pateix incidències, ja sigui per averies en els combois, per problemes a les catenàries, per vies obstruïdes o; fins i tot, perquè els maquinistes han completat el contingent d’hores del seu torn laboral.


És més que evident la gran fragilitat de la xarxa de rodalies que qualsevol imprevist hi afegeix pressió a una mobilitat actualment ja estressada.


En el marc del Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 el govern de l’Estat va prometre una inversió de 4.000 milions d'euros i només se n'ha executat un 13,5%. La realitat és que no s'ha produït cap nova línia, ni desdoblament, ni la majoria de les noves estacions previstes al Pla. Només s'ha construït l'estació de la Sagrera-Meridiana.


Davant l'incompliment, el 2013 l’Estat es va comprometre pactant un pla d'actuacions prioritàries a la xarxa de rodalies, sobretot en aspectes de seguretat, amb un paquet de 306 milions d'euros per executar abans del 2016, però d'aquest només se n'ha executat un 12%. L'Estat té el compromís de transferir 130 milions d'euros anuals per a corregir el dèficit de servei/tarifari, però els paga directament a Renfe.


La situació de les infraestructures de rodalies a Catalunya és greu i crònica històricament: falten trens, estacions, infraestructura en general, en un sistema de rodalies que, a l'àrea de Barcelona, transporta uns 400.000 usuaris diaris.


El problema real és que, tot i que l’any 2010 el Ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat la gestió dels serveis de rodalies, tal com estableix l’Estatut, la titularitat de la infraestructura segueix a mans d’Adif, l’empresa pública que depèn de Foment, que el Ministeri és qui es reserva la responsabilitat sobre vies, estacions i andanes i que Renfe és l’empresa que opera el servei, deixant tota aquesta situació ben poc marge de maniobra a la Generalitat.


Per tot el que s’exposa, proposem al Ple l’adopció dels següents


ACORDS


1. L'Ajuntament de Badalona denuncia la manca d'inversió a la xarxa de rodalies i el gran dèficit, que s'ha fet crònic, i posem de manifest que només amb voluntat política es pot solucionar aquesta greu situació.


2. Sol·licitem al govern de l’Estat que faci efectiu el traspàs del servei de rodalies al govern de Catalunya, per tal de poder prestar el servei de qualitat que la ciutadania mereix, i que millori urgentment la xarxa ferroviària de Rodalies i materialitzi totes les inversions necessàries no efectuades fins el moment per Adif.


3. Sol·licitem a l'empresa estatal ADIF que es portin a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i reclamem que l'Estat espanyol, i en concret al Ministeri de Foment, faci les inversions necessàries a totes les línies de Rodalies.


4. Reclamem que la Generalitat sigui convidada i present en el Comitè Rector Estratègic del Pla de Rodalies (Comitè on només hi ha membre de Renfe i d’Adif), creat amb l'objectiu d'establir les directrius del Pla, i fer el seguiment dels treballs i facilitar la coordinació amb les administracions competents.


5. Acordem comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania -a través dels mitjans de comunicació municipals-.

0 visualizaciones0 comentarios
bottom of page