top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Moció de censura a l'alcalde Xavier García Albiol


El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha celebrat aquest dilluns, 8 de novembre, una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’alcalde.


La sessió ha tingut lloc a les 12 hores, al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN)
Avui, dilluns 8 de novembre, a les 12 hores, s'ha celebrat al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona atesa la presentació d’una proposta de moció de censura i la diligència de la Secretaria General d’aquest Ajuntament que acredita el compliment dels requisits legals de la mateixa.

Els regidors i regidores s'han situat en els llocs assignats i la presidència he estat ocupada per la Mesa d’edat. La constitució de la Mesa d’edat ha estat integrada pel regidor assistent de més edat, Ramón Riera Macia (PP), que ha estat substituït per Miquel Jurado per qüestions de salut, i la regidora assistent de menor edat, Andrea Zapata Alfonso (PSC), assistits per la secretària accidental de la Corporació, Remedios Hijano Cruzado.


El president de la Mesa ha obert la sessió i la Mesa ha constatat que per poder seguir la tramitació es mantenen els requisits exigits a l’article 197 de la LOREG. Seguidament s'ha donat lectura a l’escrit de proposta de moció de censura.

S'ha obert un torn de paraules on hi han intervingut tots els partits polítics així com l'alcalde actual, Xavier García Albiol. Un cop finalitzats els torns de paraula, la secretària accidental ha procedit a realitzar per crida en ordre alfabètic pel cognom a tots els regidors i regidores, excepte als membres de la Mesa d’edat, essent el president de la corporació el cridat en últim lloc i en la que cada membre al ser cridat respon en veu alta “sí” “no” o “m’abstinc”. Finalment, han procedit a votar la vocal i el president de la Mesa d’edat per aquest ordre.


La moció de cesura s'ha aprovat i s'ha proclamat el candidat Rubén Guijarro Palma com a alcalde de l’Ajuntament de Badalona que s'ha apropat al faristol i ha fet el jurament del càrrec i se li ha lliurat la vara institucional.

S'ha tornat a donar la paraula als representants de cada grup polític municipal que ho ha demanat i, finalment, s'ha produït la intervenció del nou alcalde, que en acabar la seva intervenció, ha tancat l'acte i ha aixecat la sessió.


Badalona, 8 de novembre de 20211 visualización0 comentarios
bottom of page