top of page
Cabecarea Web Junts Bdn 2023 oK Foto BDN.jpg

Ens hi deixarem la pell

  • Per una Badalona que treballi  decididament per una societat més justa i cohesionada,  socialment avançada, econòmicament més dinàmica  i atractiva. Una ciutat més competitiva, que doni  oportunitats laborals i respostes a les necessitats actuals  d’habitatge, tant a les persones amb més risc d’exclusió,  com a la gent jove que comença un nou projecte de vida.  Una ciutat que elimina completament les ocupacions  il·legals i amb uns serveis socials reforçats que arribin de  forma molt més àgil a la gent, que garanteixin el dret a  l’habitatge i els subministraments energètics essencials.

  • Perquè Badalona activi un pla  de renovació urbà per tenir un centre de la ciutat tractor.  Una ciutat que millori la seva base econòmica, que posi  les coses fàcils als emprenedors, que arribi a acords amb  empresaris i treballadors i que consolidi un clima favorable  a l’activitat econòmica. Una Badalona que aposti pel  comerç de proximitat. Volem ajudar-lo a especialitzar-se,  a fer-lo més variat i modern, i ajudar-lo a adaptar-se a les  noves formes de comercialització amb l’ajut de les noves  tecnologies. 

  • Per aconseguir una Badalona  més cívica i més segura. Una ciutat que aposti per aplicar  l’Ordenança de Civisme, i per això, cal ampliar els efectius  de Guàrdia Urbana. Hem de promoure la cooperació entre  els cossos de seguretat i potenciar la policia de barri, la  unitat de civisme i la unitat de convivència.

  • Per una Badalona que promocioni  l’esport i la cultura. Una ciutat en què l’esport sigui un  element clau, tant pel que fa a valors, com per la cohesió  que genera; que inverteixi en el manteniment i tecnologia  dels seus equipaments, que ampliï horaris i que en millori  la gestió. Una Badalona que reconegui la cultura com  un valor fonamental que potenciï el Museu i tot el seu  patrimoni històric i cultural de la ciutat. 

  • Per transformar Badalona en  una ciutat més sostenible i més verda. Una ciutat més  intel·ligent, que esdevingui un bon exemple de “smart  city”, amb uns carrers que siguin amables pels vianants. Que aposti per una mobilitat més sostenible i amb menys  emissions potenciant l’entrada d’empreses de “mobility  as a service” amb cotxes, patinets, bicicletes i motos  compratits. Una ciutat que ampliï la seva xarxa de punts de  recàrrega pels vehicles elèctrics.

  • Per convertir Badalona en una  ciutat més neta, més verda i amb millors serveis. Una ciutat  que incrementi i millori els contractes de neteja i de verd  urbà per situar-la al nivell d’altres ciutats comparables  amb la nostra. Una ciutat amb una platja de qualitat que  esdevingui un pol turístic mantenint-la neta tot l’any.  Una ciutat que continuï desenvolupant el pla de millora  del clavegueram, amb la construcció de nous dipòsits  de retenció d’aigües pluvials que ajudin a resoldre la  problemàtica dels sòlids flotants a mar. 

  • Per una Badalona que faci de  l’educació el seu nord. Una ciutat que doni suport a les  escoles, professorat, pares i mares en la seva tasca. Una  ciutat que faci efectiva una planificació educativa amb  l’elaboració d’un mapa escolar que reculli l’oferta de totes  les etapes educatives de 0 fins a l’educació post obligatòria,  que potenciï la formació professional i Dual de joves i  faciliti l’accés als ensenyaments superiors i a l’educació  professional.

  • Per transformar Badalona en una  ciutat més inclusiva. Una ciutat que garanteixi l’autonomia  i el benestar de les persones amb diferent capacitat física  o intel·lectual, que posi en marxa una Taula Municipal del  sector de les entitats que treballen amb persones amb  diferents capacitats: des dels Centres Especials de Treball,  fins a fundacions i organitzacions que dediquen molts  esforços per millorar la qualitat de vida de les persones i les  seves famílies.

  • Per aconseguir una Badalona  basada en un nou pacte de confiança entre el govern  municipal i els ciutadans. Una administració que treballi  per la transparència i l’eficàcia en la gestió local als nivells  que una ciutat del segle XXI es mereix. Amb un ajuntament  més efectiu al servei de les persones i no d’una burocràcia  estèril, que aposti per renovar la direcció tècnica de  l’Ajuntament, seleccionar els millors professionals i  revolucionar-lo fins a convertir-lo en una eina de servei  eficaç orientada al 100% dels ciutadans.

bottom of page